Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΠΑ (VAT MINI ONE-STOP-SHOP/MOSS)
808
post-template-default,single,single-post,postid-808,single-format-standard,stockholm-core-2.3.3,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.4,ajax_updown_fade,page_not_loaded, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,side_area_uncovered,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΠΑ (VAT MINI ONE-STOP-SHOP/MOSS)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΠΑ (VAT MINI ONE-STOP-SHOP/MOSS)

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία μιας στάσης στον τομέα του Φ.Π.Α. (VAT Mini One Stop Shop ή VAT MOSS) αποτελεί το σύστημα για την είσπραξη και απόδοση του Φ.Π.Α. στις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς καταναλωτές στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία μιας στάσης στον τομέα του Φ.Π.Α. εισήχθη το 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα μια σειρά στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τη χρήση της. Τα στατιστικά αυτά καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ 2015 και 2018 και καταδεικνύουν ένα σαφές θετικό αποτέλεσμα αναφορικά με την είσπραξη του Φ.Π.Α. σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

EU VAT MOSS Statistics 2019

Συνολικά, τα έσοδα από το Φ.Π.Α. που εισπράχθηκαν από την υπηρεσία μιας στάσης σημειώνουν μια συνεχή αύξηση από τα 3 δισ. Ευρώ το 2015 σε περισσότερα από 4,5 δισ. Ευρώ το 2018. Το 2018, ο Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε αυξήθηκε έτι περαιτέρω κατά 20%, συγκριτικά και με τα στοιχεία του 2017. Επιπρόσθετα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σταδιακή αύξηση σημείωσε και ο αριθμός των εμπόρων που χρησιμοποιούν την MOSS για να δηλώσουν και να ζητήσουν επιστροφή του Φ.Π.Α. από διασυνοριακές συναλλαγές.

Μια ενδιάμεση αξιολόγηση του συστήματος MOSS το 2016, κατέδειξε ότι ήδη ένα ποσοστό περίπου 60 – 80% της αξίας των διασυνοριακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (Β2C) δηλώθηκε μέσω του συστήματος MOSS. Αυτή η αξιολόγηση επεσήμανε, επιπλέον, ότι η χρήση του συστήματος MOSS μπορεί να μειώσει τα διοικητικά έξοδα για τις επιχειρήσεις μέχρι το ποσοστό της τάξεως του 95%.

Η αλλαγή του τόπου παροχής των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας σε συνδυασμό και με το απλοποιημένο σύστημα είσπραξης από τους πωλητές, που εισήχθησαν από την Ε.Ε. το 2015 μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας μιας στάσης, ήταν το πρώτο στο είδος του σύστημα, πλην όμως σήμερα ακολουθείται και από άλλες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, οι οποίες εισπράττουν Φ.Π.Α. και φόρους αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, και ο Ο.Ο.Σ.Α. υιοθέτησε τους νέους κανόνες για τον τόπο παροχής υπηρεσιών στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ενώ προτείνει απλοποιημένους διαδικτυακούς μηχανισμούς είσπραξης εκ μέρους των πωλητών, όμοιους με την ευρωπαϊκή υπηρεσία μιας στάσης (VAT MOSS).

Προς το παρόν, το σύστημα της MOSS εφαρμόζεται μόνο σε διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε καταναλωτές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Ε.Ε. Παρ’όλα αυτά, αναμένεται να επεκταθεί μέχρι το 2021, προκειμένου να καλύψει το Φ.Π.Α. σε εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (ιδίως αγαθά που πωλούνται διαδικτυακά, διασυνοριακά εντός και εκτός της Ε.Ε.), καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στους τελικούς καταναλωτές στην Ε.Ε.
Επικοινωνία:
Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT
Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας