Πρόσφατες τροποποιήσεις στην Οδηγία ΦΠΑ ως προς τον κατώτατο κανονικό φορολογικό συντελεστή και τον συντελεστή για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις
679
post-template-default,single,single-post,postid-679,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.2,ajax_updown_fade,page_not_loaded, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,side_area_uncovered,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Πρόσφατες τροποποιήσεις στην Οδηγία ΦΠΑ ως προς τον κατώτατο κανονικό φορολογικό συντελεστή και τον συντελεστή για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις

Πρόσφατες τροποποιήσεις στην Οδηγία ΦΠΑ ως προς τον κατώτατο κανονικό φορολογικό συντελεστή και τον συντελεστή για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις

 • Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/912 του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή, ο κανονικός συντελεστής δεν είναι κατώτερος του 15 %.
 • Η εν λόγω Οδηγία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 97 της Οδηγίας ΦΠΑ.
 • Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την ως άνω οδηγία το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
 • Στις 2 Οκτωβρίου 2018, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο πρόταση για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη μειωμένων, υπερ-μειωμένων ή μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 • Με την πρόταση αυτή ευθυγραμμίζονται οι κανόνες ΦΠΑ για τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, στο γενικότερο πλαίσιο του σχεδίου για την «ψηφιακή ενιαία αγορά» της ΕΕ, την «ψηφιακή οικονομία», που αποτελεί κομβικό σημείο δράσης τόσο του ΟΟΣΑ, όπως προκύπτει από το Σχέδιο Δράσης για τα BEPS όσο και της ΕΕ, που προωθεί πακέτο μέτρων για την υιοθέτηση ψηφιακού φόρου (“digital tax”) .
 • Η οδηγία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Νοεμβρίου 2018.
 • Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το σύστημα ΦΠΑ και προσαρμόζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ εξομοιώνεται η φορολογική μεταχείριση, από την άποψη της έμμεσης φορολογίας, των εκδόσεων, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικές/ψηφιακές εκδόσεις είτε για έντυπες.
 • Με βάση το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (τουλάχιστον 15%), ενώ για τις έντυπες εκδόσεις μπορούν να ισχύουν διάφοροι συντελεστές.
 • Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα οι ηλεκτρονικές εκδόσεις υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, ενώ οι έντυπες σε μειωμένο συντελεστή (6% για συγκεκριμένες δασμολογικές κλάσεις).
 • Στην από 7 Απριλίου 2016 ανακοίνωση της Επιτροπής για την υιοθέτηση ενός Σχεδίου Δράσης για τον ΦΠΑ, κατέστη σαφές ότι οι ηλεκτρονικές εκδόσεις θα πρέπει να επωφελούνται από το ίδιο προνομιακό καθεστώς ΦΠΑ και τους ίδιους προνομιακούς συντελεστές ΦΠΑ όπως και οι φυσικές εκδόσεις.
 • Η οδηγία υιοθετήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-390/151 (Judgment of the Court of Justice of 7 March 2017, RPO, C-390/15 ECLI:EU:C:2017:174). Το ΔΕΕ στην απόφασή του αυτή (παράγραφος 49) έκρινε ότι η παροχή υπηρεσιών ψηφιακών εκδόσεων (“digital publications”) ηλεκτρονικά (“e-publications”) και με φυσικά μέσα αποτελούν συγκρίσιμες καταστάσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εισαχθεί για τα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Για τις έντυπες εκδόσεις (βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά) τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν «μειωμένο» συντελεστή ΦΠΑ (τουλάχιστον 5%), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογής υπερ-μειωμένου συντελεστή (κάτω του 5%) ή και μηδενικού συντελεστή (με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ).
 • Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (ηλεκτρονικά βιβλία, audiobooks, ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά κλπ.). Εξαιρετικά μειωμένοι και μηδενικοί συντελεστές θα επιτρέπονται μόνον στα κράτη μέλη που τους εφαρμόζουν επί του παρόντος στις έντυπες εκδόσεις.

Η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων θα είναι προσωρινή, μέχρι την υιοθέτηση του «οριστικού» συστήματος ΦΠΑ. Με βάση τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής, διευρύνεται η ευελιξία των κρατών μελών ως προς τη θέσπιση συντελεστών ΦΠΑ.

Επικοινωνία: Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT
Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια της Έδρας
E-mail: jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com