Actnet News
-1
archive,paged,category,category-actnet-info,category-4,paged-3,category-paged-3,stockholm-core-2.3.3,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.4,ajax_updown_fade,page_not_loaded, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,side_area_uncovered,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Actnet News

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες. Σύμφωνα με το από 13 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της

EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με το από 12 Μαρτίου 2019 δελτίο τύπου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τα λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών,

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ενενήντα δύο (92) χώρες με βάση τρία κριτήρια και ειδικότερα την φορολογική διαφάνεια, την χρηστή διακυβέρνηση και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και έναν δείκτη, την ύπαρξη μηδενικού συντελεστή φορολογίας εταιρειών.Σύμφωνα με το από 12

ΑΠOΦΑΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡIΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕIΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 απόφαση-σταθμό στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T Danmark (C-116/16), Y Danmark Aps (C-117/16), N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) κατά Skatteministeriet. Στις πρώτες δύο, το Δικαστήριο αντιμετώπισε

ΑΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ T-679/16, ATHLETIC CLUB ΚΑΤΆ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Τ-865/16, FÚTBOL CLUB BARCELONA ΚΑΤΆ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καταρχήν να υπενθυμίσουμε το ιστορικό της υπόθεσης. Με νόμο του 1990 όλοι οι ισπανικοί επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι υποχρεώθηκαν να μετατραπούν σε αθλητικές ανώνυμες εταιρίες (στο εξής: ΑΑΕ), προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πιο υπεύθυνη διαχείριση της δραστηριότητάς τους. Ωστόσο, ο νόμος προέβλεπε μία εξαίρεση όσον αφορά

ΧΕΙΜΕΡΙΝH ΔEΣΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΕΞΑΜHΝΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Στην ετήσια αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων, άσκησης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και εφαρμογής καλά σχεδιασμένων μεταρρυθμίσεων. Οι προκλήσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και για την

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BREXIT ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Με το από 18 Φεβρουαρίου 2019 δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για την απόφασή της να εντείνει τις δραστηριότητες ενημέρωσης των επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ, λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο

ΝEΟΣ ΚΑΤAΛΟΓΟΣ «ΤΡIΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κατάλογο με 23 τρίτες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νέος κατάλογος που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 αντικαθιστά αυτόν που

ΔΗΜΟΣIΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΣ ΔEΣΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι αποφάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων» (αριθ. 01/2019). Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ορθά τον κίνδυνο εμφάνισης περιπτώσεων απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού